Sovittelu

Asiantunteva työyhteisösovittelu on avoin ja luottamuksellinen tapa poistaa ihmisten välisiä ristiriitoja ja yhteistyön toimimattomuutta, jotka ilmenevät yhteisöissä.

Sovittelu perustuu restoratiivisen oikeuden teoriaan eli korjaavaan konfliktinratkaisuun. Arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, myötätunto, luottamus ja anteeksianto.

Työyhteisösovitteluprosessissa osallistujien yhteinen ymmärrys käsiteltävästä konfliktista ja oppiminen lisääntyvät. Sovittelussa toimitaan kaikkia osallisia kunnioittavalla tavalla. Sovittelija toimii prosessin fasilitaattorina, jotta kaikki osallistujat tulevat kuulluksi ja voivat kohdata toisensa arvostavalla tavalla. Sovittelija ohjaa osallistujia tavoittelemaan kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Menetelmä sopii kaikenlaisille työyhteisöille.

Sovittelu tarjoaa yhteisöille rakentavasti ja turvallisesti, mutta myös käytännönläheisesti etenevän ongelmanratkaisumenetelmän. Sovitteluprosessissa saadaan yksilötapaamisten ja koko yhteisön keskustelun kautta aikaan sopimus, jonka kaikki voivat allekirjoittaa.

”Sovittelu lisäsi luottamusta ja ymmärrystä siihen, että näistä tilanteista selvitään ja opitaan toisistamme uutta koko ajan.”

Teen sovittelua myös parityönä, YTM, Sosiologi, työyhteisösovittelija ja kirjallisuusterapiaohjaaja Sanna Sutelan kanssa.

Isommissa työyhteisöissä ja pitkälle edenneissä konfliktitilanteissa on hyödyllistä käyttää kahta sovittelijaa.