Johtajuuden kehittäminen

Esimiestiimin tai johtoryhmän kehittämisen™- tiimivalmennus

Johtamis- ja kehittämistyö on myös tiimipelaamista, jossa yhteistyön ja yhteisyyden merkitys korostuu. Tämän valmennuksen/koulutuksen tavoitteena on vahvistaa jo toimivan esimiestiimin yhteistyötä sekä nostaa jalustalle niitä rakennusaineksia, jotka saavat kehittämisen ja johtamisen onnistumaan.

Valmennus vahvistaa esimiehen vuorovaikutustaitoja, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua. Esimiestiimissä on mahdollisuus tutkia myös työssä ilmeneviä haasteellisia tilanteita, tarkastella niitä yhdessä sekä löytää yhteisiä ratkaisuja valmennuksen avulla.

”Esimiehenä on oppinut tuntemaan itseään paremmin ja pystynyt purkamaan työhön liittyviä pulmia. Tällöin työ ei enää ole tuntunut yhtä kuormittavalta.”

”Vertaisryhmän tuki ja yhteistä työmme kehittämistä”

Tulevaisuuden johtamisen rakentajat-valmennus

Valmennusprosessin tavoitteena on kartoittaa, miten johtaminen toimii yrityksessä tai organisaatiossa ja millaisia muutostarpeita johtajien yksilöhaastattelun kautta nousee esiin. Valmennuksella pyritään myös yhdenmukaistamaan käytäntöjä yhteisen yhdessä luodun suunnitelman avulla.

Yrityksen tai organisaation kilpailu- ja tuloksentekokykyyn vaikutetaan henkilöstöjohtamisen ja prosessien johtamisen laatua parantamalla. Kun terästetään johtamisen yhteistyötä, luodaan sillä menestystä ja organisaation työhyvinvointia. 

”Kun sovittuja asioita kirjattiin ylös, ne jäivät paremmin elämään ja dokumentoituihin koosteisiin on helpompi palata sekä seurata miten asiat toimivat jatkossa.”  

”Saimme uusia työkaluja johtamiseen ”