Valmennukset

Tarjolla olevista työyhteisövalmennus palveluista voidaan räätälöidä asiakkaan tilanteeseen yksittäinen valmennus tai valmennussarja.

1. Tulevaisuuden muistelu -sparraus

Merkityksellinen tulevaisuuden muistelu –menetelmä toimii työyhteisön uuden kehityksen ja tuottavuuden kasvun voimana. ”Motivoiva, osallistava, hauska ja todella erilainen kuin tavallinen työyhteisösparraus.” Se sopii hyvin tilanteeseen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyönä esimerkiksi yhteisön uudet pelisäännöt tai ollaan käynnistämässä vaikkapa moniammatillista yhteistyötä. Menetelmän avulla on helpompi saavuttaa yhteinen suunnitelma ja se vahvistaa myös yhteistyön merkitystä.

”Teki ryhmähengelle hyvää ja auttoi yhteisen päämäärän löytämisessä”

”Kerrankin tehtiin suunnitelma, johon sain vaikuttaa”

2. Kokoava voima™ -tiimityön ja työyhteisönvalmennus

Kokoava voima –tiimityövalmennuksen tarkoitus tutkia oman tiimin vahvuuksia, motivaatiota ja yhteistyön merkitystä. Valmennus kohdistuu myös muutostilanteiden läpikäymiseen ja muutoksen onnistumiseen yhteistyön avulla. Kokoava voima –valmennus tähtää asiakasta arvostavaan ja aitoon, toimivaan tiimin yhteistyöhön.

”Tällä porukalla oli mahtavan paljon erilaisia vahvuuksia”,

”Yhteistyömme tarvitsi tätä vahvistusta juuri nyt”

”Tärkeää oli, että koko henkilökunta oli yhtä aikaa paikalla ja esimiehellä oli mahdollisuus tulla kuuluksi ja kuulla eritoten työntekijöiden ajatuksia työstä”

3. Osallistava ja kehittävä arviointi™ -työyhteisönvalmennus

Tämän menetelmän tavoitteena on sytyttää yhteisesti ajattelemisen, arvioinnin ja oivaltamisen prosessi, jonka myötä tiimi tai yhteisö löytää oman innostuksensa arviointiin ja halun kehittää lisää perustyötä ja työyhteisötaitoja.

”Koulutusosio avasi ymmärtämään mitkä asiat ovat tärkeitä arvioida hyvän työilmapiirin kannalta”

4. Suunnitelmien vauhdittaja™ -työyhteisövalmennus

Valmennus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa yksikön henkilökunta jatkaa kehittämisen prosessia, jossa rakennetaan yhteistä, sujuvampaa toimintaa ja luodaan suunnitelma. Valmennus auttaa viemään suunnitelman käytäntöön asiakkaiden, henkilökunnan ja yhteistyötahojen hyväksi. 

Tässä valmennuksessa rakennetaan toiminnallisten, dialogisten sekä ryhmätyön avulla strategisia askeleita, joilla suunnitelman perusteet ja linjaukset voidaan jalkauttaa arjen työhön.

”Prosessi eteni ja valmennuksessa käytetyt tehtävät olivat juuri sopivia meidän porukallemme”

”Kerrankin oli koko henkilökunta paikalla ja rauhallinen paikka, sekä aikaa yhteiseen puhumiseen ja suunnitteluun”

5. Hyvän tuulen työyhteisötuuletuksia™ -valmennus

Nyt voit unohtaa hetkeksi turhat huolet, stressin, jatkuvan kiireen. Tämän menetelmän avulla pidetään hauskaa!

Tavoitteena on vahvistaa omia voimavaroja toiminnallisten ja viihdyttävien harjoitteiden parissa. Hyvän tuulen –valmennusosiossa opitaan esimerkiksi läsnäoloa, toisen ihmisen kuuntelua ja yhteistyötaitoja. Menetelmä ohjaa myös rentoutumaan ja heittäytymään harjoituksiin. Teemme rennossa ja mukavassa ilmapiirissä erilaisia helppoja ja hauskoja keskittymis- ja vuorovaikutusharjoituksia. Tämä menetelmä auttaa tutustumaan omaan työhön ja työkavereihin ihan uusin silmin.

”Positiivinen ja energinen ”

” En muista milloin olisi ollut töissä näin hauskaa”

”Mahtavaa heittäytymistä koko porukalla”

6. Voimavarojen valjastamista ja iloa työhön™ -valmennus

Niissä tilanteissa, kun työyhteisössä on tarpeen saada toivo uusiutumaan, motivointi voimaantumaan ja työntekijän/esimiehen oma jaksaminen ja hyvinvointi vahvistumaan on tämä valmennusmuoto hyödyllinen ja toisinaan myös tarpeellinen. Voimavaroja valjastetaan rennolla, osallistavalla ja voimauttavalla tavalla. 

Valmennuksessa tarkastellaan esimerkiksi omia hyviä ja toivoa tuovia asioita uudenlaisin näkökulmin. Tavoitteena on löytää uutta voimaa, kokemuksia ja ajatuksia omaan työhön ja elämään.

”Tämä valmennus antoi paljon uusia ajatuksia, joista tuli jopa uusia toimintatapoja”

Haluatko kuulla lisää valmennuksista? Ota rohkeasti yhteyttä!