Työnohjaus

Esimies-, yksilö-, sekä ryhmätyönohjausta

Työnohjaus on hyödyllinen ja tarpeellinen työskentelymuoto ammatillisen uusiutumisen sekä työssä jaksamisen kannalta. Työnohjaus on aina tavoitteellista ja luonteeltaan prosessimaista. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia uutta. Se on oman työn tutkimista, uudelleen arvioimista ja ideointia koulutetun työnohjaajan kanssa.

”Työnohjaus on ollut todella hyödyllistä ja vähentänyt työn kuormittavuutta. Työnohjauksesta lähtee aina jotenkin seesteisellä mielellä”

”Työnohjaus on antanut työhön uusia näkökulmia ja työkaluja työhön”

Kriisityönohjausta

Kriisityönohjausta käytetään työstä esiinnousevien haasteiden ja pulmien käsittelyyn, jotka kohdistuvat joko yksittäiseen työntekijään tai koko työyhteisöön.

Työelämän haasteissa, vuorovaikutuksen solmuissa ja ongelmien ratkaisemisessa pyritään yhdessä löytämään mahdollisuudet asian läpikäymiseen, rakentavaan kehitykseen ja tukemaan työyhteisön hyvinvointia.

”Kipeetä se otti, mutta me onnistuttiin lopulta”

”Uskalsin tuoda omat näkökulmani esille”